Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐẠI LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: PHẠM DUY TẤN - CHỦ TỊCH UBND XÃ ĐẠI LỘC

Địa chỉ: Xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0814510350

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa